نقش تلفن همراه در زندگي روزمره

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماپيام رساني با تلفن همراه به مقوله هاي مانند پست الکترونيکي سرويس پست صوتي پيام رساني آني سرويس پيام کوتاه سرويس پيام افزوده سرويس پيام رساني چند رسانه اي و سرويس هاي ديتا اختصاص يافته است.


پيام رساني با تلفن همراه، باعث افزايش سرعت ارسال پنل پيامک اطلاعات با ضريب ايمني بالا شده و سبب صرفه جويي در مصرف کاغذ، زمان و مصرف سوخت مي شود.


سرويس هاي پيام کوتاه يکي از خدمات تلفن همراه است که در اغلب تلفن هاي ديجيتالي جديد در دسترس است. اين سرويس به کاربران اجازه مي دهد که پيام هاي کوتاه را تا 160 حرف به تلفن هاي همراه ديگر ارسال يا دريافت کنند. براي ارسال يا دريافت پيام هاي sms کاربران تلفن معمولا مجبور به پرداخت يک مقدار پنل پيامک ماهيانه به شبکه سرويس دهنده يا يک مبلغ اندک به ازاي هر پيام است. بعضي از شرکت ها هم سرويس پيام کوتاه را رايگان در اختيار مشترکان خود مي گذارند . در کشور آلمان ساليانه 25 ميليارد و در کل جهان 450 ميليارد sms رد و بدل مي شود.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها