گرانترين هتل ها در رزرواسيون آريا

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شماهمه جاي دنيا گرانترين هتل هاي را معرفي مي کنند، تا پولدارهاي دنيا را به سمت خودشان بکشانند اما در ايران روال معرفي هتل ها به گونه اي ديگر است. اگر زماني شايعه شود که فلان هتل يا رستوران گرانترين است و يا حتي فلان شخصيت پولدارترين است اين تصور ممکن است تا دهه ها باقي بماند حتي اگر خيلي زود مثال نقضش پيدا شود. سال ها تصور ميشد که هتل عباسي اصفهان گرانترين هتل ايران است، در صورتي که با يک پرس رزرو هتل و جوي ساده از قيمت چند هتل مشخص مي شود كه اينطور نيست. در اين گزارش سري زده ايم به گرانترين هتل هايي که در حال حاضر در ايران مسافر مي پذيرند. استانداردسازي و ستاره هاي هتل ها در کشور ما با آنچه از ستاره هاي هتل هاي بينالمللي انتظار مي رود، متفاوت است. قاعدتا قيمت هتل هاي ايران در مقايسه با گرانترين هتل هاي جهان نيز ناچيز است حتي اگر در داخل کشور گرانترين باشند. هتل هاي پنج ستاره در دنيا نسبت به خدمات و امکاناتي که به مسافران مي دهند، درجه بندي مي شوند. زيربنا، امکانات ورزشي و تفريحي، امکانات داخل اتاق ها، تعداد رستوران هاي موجود درآنها با تنوع غذايي زياد، نوع خدمات دهي کارکنان و آموزش آنان در برخورد با مشتري ها و خيلي از عوامل ديگر تعداد ستاره هاي هتلها را در سطح بينالمللي تعيين مي کند اما در ايران درجه بندي هتل ها و اعطاي ستاره ها وضعيت ديگري دارد.ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها